dijous, 18 de novembre de 2010

Actualitat

XLIII

Bords i girajaquetes,
demagogs, titafluixes,
se senten convocats
entorn de la carronya.
Tant com veuen suar
el cos de l'adversari,
més reclamen medalles
i més tensen la soga,
a compte del país.

Que els pengin de la soga.

Sebastià Alzamora, La part visible.
Edicions Proa, 2009.

Tinta xinesa. Marc Vicens, 2010.