dijous, 16 de desembre de 2010

Fugir

Mentrestant, tots els trens fugen per la costa, cap
a França. No puc impedir-ho. La veïna ha sortit
i ha tornat per tal de tancar el gat. Al carrer n'ha
vist un de malferit. Això farà que arribi tard a la
feina. Serà castigada. Perdrà l'ocupació, perdrà
el gat. I jo, sense poder evitar-ho.

Miquel Bauçà, Carrer Marsala.
Editorial Empúries, 2009.