dimarts, 14 de desembre de 2010

Madona

–I sempre ha estat així, sa madona de Son Vinagre?
–De jove, almanco, pareixia ben condreta. Són ets anys,
que devegades fan que sa gent trabuqui... A més,
en es poble un temps varen dir si no s'entenia amb s'homo,
si aquest en fer-se fosc se veia amb sa fornera...
Bé, ja ho saps: poble petit...
–Sí, gent curta i llengo llarga.

Emili Manzano, Pinyols d'aubercoc.
L'Avenç, 2007.

Tinta xinesa. Marc Vicens, 2010.