dijous, 3 de febrer de 2011

Contra

(...) Per què no m’agrada la poesia pura? Per les mateixes raons que no m’agrada el sucre “pur”. El sucre encanta quan el prenem amb el cafè, però ningú es menjaria un plat de sucre: seria massa. És l’excés el que cansa en la poesia: excés de poesia, excés de paraules poètiques, excés de metàfores, excés de noblesa, excés de depuració i condensació que fan que els versos semblin un producte químic. Com hem arribat a aquest grau d’excés? Quan un home s’expressa de forma natural, és a dir en la prosa, la seva parla abraça una infinita gamma d’elements que reflecteixen la seva naturalesa sencera; però vet aquí que vénen els poetes i es dediquen a eliminar gradualment de la parla humana tot element apoètic, en lloc de parlar comencen a cantar i d’homes es converteixen en bards i poetastres [(“vates”], i es consagren només en el cant. (...)

Witold Gombrowicz, Contra la poesia.
Traducció al català Josep Hernàndez.

Contra la poesia i contra la paraula
Actor: Francesc Ten
Cel·lista: Ingrid Kuntzmann

Espectacle basat en fragments de Contra la poesia de Witold Gombrowicz, un
discurs contra la paraula de Thomas Bernhard i altres textos triats per
l'actor Francesc Ten (tres poemes de Xavier Ariel, Elefants de Josep M.
Fonalleras, tres poemes de Víctor Sunyol i una cita de Jorge Luis Borges
extreta d'Antoni Llena).