dimecres, 2 de febrer de 2011

Esgarip

L'art d'avui es preocupa massa de si mateix, i aquesta
preocupació crítica, que descuida l'experiència, massa
sovint el redueix a mera decoració o a un simple esgarip.
(...) valoren més les raons de la intel·ligència que no pas
les de la sensibilitat. Però amb la intel·ligència sola l'obra
no arriba pas a l'ànima dels individus que la contemplen,
(...) perquè la intel·ligència n'ofega la raó amb raons.


Antoni Llena, Per l'ull de l'art.
La Magrana, 2008.