dimecres, 13 d’abril de 2011

Realisme

(...)
La realitat no és pas, en efecte, allò que
tenim davant els ulls, sinó la suma d'allò que 
veiem i que no veiem. Hi ha més dosis de realitat
en un poema de Mallarmé que no pas en un quadre
de Courbet, més realisme en un film de Fellini que
no en el millor documental, més veritat en el retrat
d'un fotògraf a l'encalça de l'ànima del seu model que
no pas en la imatge de qui assetja la sorpresa.

Antoni Llena, Per l'ull de l'art.
Editorial La Magrana, 2008.