dimecres, 23 d’octubre de 2013

Pare i mare

L'Estat ha de ser ultraconservador en matèria cultural.
Ha de ser un pare rígid i inflexible, excessiu i un punt
injust, fins i tot. Ha de dedicar a la cultura recursos infinits
i no ha d'ajudar, ha de premiar i recompensar els que ja
són més rics i coneguts. Aquí és on es dóna aquest ideal
en què la força de la persona emergent o jove pot lluitar
contra això, contra el pare per guanyar-se el favor de la mare,
que en l'artista és la musa, sempre present, sempre llunyana.

Albert Serra, Edip rei.
Revista Bon Art, setembre 2013.