dimarts, 24 de desembre de 2013

Galets

En la societat vilatana es nota la presència
d'elements contraris a la carn d'olla.

Josep Pla, La vida burgesa.

Marc Vicens, 2013.