dijous, 13 de febrer de 2014

Enfocar

L'excés de concentració del pensament dirigit cap a un sol punt,
el constrenyiment d'un únic focus, pot comportar el risc d'un
esgotament o debilitament mental posterior. Hi ha determinades
intensitats de pensament que són monomaníaques (els làsers
poden cremar). Malgrat tot, sense una certa monomania no
s'haurien assolit alguns cims de comprensió i realització humanes.


George Steiner, Deu raons (possibles) de la tristesa del pensament.
Editorial Arcàdia, 2012.

Marc Vicens, 2014.