dimecres, 19 de febrer de 2014

Pas següent

La immensa majoria d'actes i gestos habituals són
"impensats", es fan per instint o en virtut de reflexos
adquirits. És una dita famosa que el centcames
s'aturaria en sec i es suïcidaria si hagués de pensar
com ha de fer el pas següent.

George Steiner, Deu raons (possibles) de la tristesa del pensament.
Traducció Roser Berdagué. Editorial Arcadia, 2006. 
Marc Vicens, 2014.