dimarts, 11 de març de 2014

Decorar

L'art d'avui es preocupa massa de si mateix,
i aquesta preocupació crítica, que descuida l'experiència,
massa sovint el redueix a mera decoració o a un simple
esgarip. L'artista contemporani i, ensems, els comissaris
que l'abonen, valoren més les raons de la intel·ligència 
que no pas les de la sensibilitat. Però amb la intel·ligènica
sola l'obra no arriba pas a l'ànima dels individus que 
la contemplen.

Antoni Llena, Repensar l'art.
Per l'ull de l'art. Editorial La Magrana, 2008.

Marc Vicens, 2014.