dimarts, 25 de març de 2014

Museu

En dues ocasions vam tenir el privilegi de voltar per dos
museus europeus quan estaven tancats al públic, els guardes
s'havien retirat, els passos retrunyien pels passadissos i la llum
dels salons no enlluernava ni es reflectia sobre la superfície 
dels quadres. El silenci i la quietud, instal·lats. Vam anar
durant dues nits al nostre aire; ens vam oblidar de la classificació,
de la cronologia, els estils i les escoles, fins i tot dels autors.
Vam poder prescidir de l'autoritat i ser els amos del que vam
veure. Com a propietaris únics d'un univers autònom, lliures 
de qualsevol jurisdicció. O potser no.

Antoni Marí, Heterotopies.
Culturas (La Vanguardia), 12-3-2014.

Marc Vicens, 2014.