dimarts, 13 de maig de 2014

Duplicitat

El pensament és més llegible, menys amagat, en les
explosions d'energia desfermada i concentrada.
Com en la por i l'odi. Aquestes dinàmiques, sobretot
en el moment que sorgeixen, són difícils de fingir, malgrat
que hi ha virtuosos de la duplicitat i de l'autocontrol que 
poden assolir més o menys simulació.

George Steiner. Deu raons (possibles) de la tristesa del pensament.
Traducció de Roser Berdagué.
Arcàdia, 2012.

Marc Vicens, 2014.