dimarts, 20 de maig de 2014

Pensar i fer

Les interposicions entre el pensament i l'acte són múltiples,
tan diverses com la pròpia vida. Les ombres que es creen
entre pensar i fer mai no es poden inventariar de manera
exhaustiva i, menys encara, classificar. No hi ha cap pintor,
per molt traçut que sigui, capaç de transferir plenament
a la tela la visió que veu o creu veure interiorment.


George Steiner. Deu raons (possibles) de la tristesa del pensament.
Traducció de Roser Berdagué.
Arcàdia, 2012.

Marc Vicens, 2014.