dilluns, 5 de maig de 2014

Premsa paper


Paper premsa – secció cultura

Fotos antigues
al diari d’avui:
ulleres rodones, un bigotet,
grisos, ombres, rínxols, blancs que són trencats,
gens brillants, ara; llavors?; ninetes,
espurnes burellades...

Reportatges de pintures com píndoles,
com artèries d’art diari, sinapsi
per a uns ulls que les palpa, les toca
i gira full més ple de vida subterrània.

Francesc Ten
Marc Vicens, 2014.