dilluns, 9 de juny de 2014

Fogós

La supervivència de la colònia d'òssos que habita al Pirineu
(una trentena d'exemplars) està avui més ameneçada que mai 
per la sorprenent activitat sexual i domini de Pyros sobre la 
resta de mascles. Als 26 anys aquest ós continua fent gala 
d'un vigor que ha sorprès als mateixos experts i això ha generat 
un greu problema de consanguinitat. Per les venes dels óssos 
del Pirineu corre la mateixa sang. Si això no s'atura tota la feina 
feta per a aquesta reintroducció de l'ós podria anar-se'n en orris.

Javier Ricou, Pyros, un mascle massa fogós.
La Vanguardia, 6 de juny de 2014.

Marc Vicens, 2014.