dimarts, 17 de juny de 2014

Segona mà

Els nostres pensaments han estat pensats, són pensats,
seran pensats milions i milions de vegades per altres.
Són d'una banalitat infinita, estan molt vistos.
Són material de segona mà.

George Steiner, Deu raons (possibles) de la tristesa del pensament.
Traducció Roser Berdagué.
Editorial Arcàdia, 2012.

Marc Vicens, 2014.