dimarts, 15 de juliol de 2014

Escorxat

42 anys, 4 mesos                                             Dijous 10 de febrer de 1966

Ni conys ni fal·lus a les parets de les esglésies sud-americanes,
doncs. La meva laïcitat, altament despectiva, en fa mofa. Però
tanmateix tampoc no té fal·lus l'escorxat del Larousse que conservo
pietosament des de la infància, ni n'hi ha en aquell llibre de ciències
molt laicament naturals que teníem a classe de tercer curs i que se
suposava que tractava de la fisiologia humana. N'he oblidat el nom
de l'autor (Dehousseaux? Dehoussières?), però no la meva fúria
en descobrir que totes les funcions hi eren abordades –circulació,
sistema nerviós, respiració, digestió, etc.–llevat de la reproducció!


Daniel Pennac, Diari d'un cos.
Editorial Empúries, 2012.

Marc Vicens, 2014.