dijous, 31 de juliol de 2014

Estirabot

–L'art d'avui malviu preocupat per si mateix. No para
d'autoreferenciar-se, cosa que l'esterilitza. Li manca
naturalitat. Als artistes, no els demanen que facin una obra
sàvia, sinó que sigui crítica, i qualsevol estirabot enginyós
passa per crític. Per un altre cantó, sembla que la principal
preocupació dels artistes sigui de poder demostrar que
van informats i que són els primers a fer coses noves.

Antoni Llena, Per l'ull de l'art.
Editorial La Magrana, 2008.
Marc Vicens, 2014.