dimarts, 22 de juliol de 2014

Una de fresca

L'art és una música que sempre cal afinar, perquè tota nova
generació d'artistes, quan arriba a fer el primer solo, el redueix
a soroll. L'art és una cosa molt vasta i, com a tal, fàcil de perdre.
No sols s'ha d'agafar al vol, sinó també amb pinces, perquè
un zel excessiu el desfà. El traïm quan, per destacar-ne un
aspecte, en descurem el conjunt, perquè res no li és innecessari.

Antoni Llena, Per l'ull de l'art.
La Magrana, 2008.

Marc Vicens, 2014.