dijous, 27 de novembre de 2014

Gairebé res

La diferència és que Josep Pla escrivia amb la voluntat de fer
un "gairebé res", no pas pensant a bastir una catedral, sinó
una simple crònica de tot i de res. En la literatura, com deia
Diodor referint-se a la història, tot és banal i res no és intranscendent.

Antoni Llena, Per l'ull de l'art.
Editorial La Magrana, 2008.

Marc  Vicens, 2008. Exposició a la Llotja del Tint, Banyoles.