dimarts, 11 de novembre de 2014

Nits

F E L I C I T A T   ( P O E M A   P E R S A)

L'altre dia a la nit
una veu em va dir
a l'oïda. "Una veu
mormolant-te a l'oïda
en la nit és mentida".

Jaume Subirana, Una pedra sura.
Edicions 62, 2011.

Marc Vicens, 2014.