dilluns, 3 de novembre de 2014

Prevenir

Per prevenir les conseqüències d'una desgràcia és bo de 
col·locar-se en un espai que anomenem l'aprés-catastrophe,
és a dir, viure com si ja hagués passat el que calcules que
pot passar.

Josep M. Fonalleras, Climent.
Amsterdam Llibres, 2013.

Marc Vicens, 2014.