dimarts, 26 de maig de 2015

Psicoanàlisi

Sigui com sigui, tota obra relata i delata l'artista que l'ha creada.
I això no vol pas dir que analitzar l'obra d'un artista equivalgui
a psicoanalitzar-lo.

Antoni Llena, Per l'ull de l'art.
Editorial La Magrana, 2008.

Marc Vicens, 2015.