dijous, 15 de juliol de 2010

Sixtina

GRAN NOCTURN

–... I tot ha estat possible gràcies al finançament
de la televisió japonesa, que hi ha contribuït 
amb més de 220 milions de pessetes
i ha obtingut fins ara en contrapartida
510 milions per drets d'imatge. El Vaticà
ha desembossat uns 935 milions.

–Davant l'augment de les xifres de parats,
davant la quantitat de bosses de misèria,
tot això servirà per a ajudar els desheredats de la Terra?

–No senyor: serveix per a la restauració d'un fresc
de la Capella Sixtina.

Música in crescendo.

Joan Brossa, Passat festes (1993-1995).
Edicions 62 · Empúries, 2000.