dimarts, 7 de setembre de 2010

De rerum natura

Quan un científic mira una pedra 
no veu tan sols un objecte contundent, 
hi veu tot un entramat de molècules, 
l’estructura tridimensional dels silicats, 
l’acumulació ofegada de foraminífers. 
Quan mira un arbre coneix el perquè dels seus colors, 
la distribució espacial dels àtoms de la clorofila, 
les cadenes de carbonis asimètrics que l’hi han donat vida. 
Quan era un infant i es demanava el perquè 
de la duresa de les roques, 
el canvi del vi en vinagre, 
per què la sobrassada torna blanca, 
no sospitava la bellesa dels símbols, 
el bell alenar del coneixement 
i que la mirada seria un acte de creació. 
De la natura de les coses 
cal extreure el plaer de viure.

Àngel Terron
Iniciació a la Química, Ed. Tafal, Ciutat de Mallorca, 1977.