dilluns, 18 d’octubre de 2010

Fumera

Dues tortugues venerables copulen amb tàntrica aplicació darrere d'unes atzavares.
Benaurades fogueres d'aquest temps de resurrecció, que encenem al fons de l'hort
per cremar el caramull d'herba arrabassada fa un parell de setmanes i, ja que hi som,
desfer-nos d'un parell de guants de jardiner tot foradats, un bocí de persiana mig
corcada, un mànec de granera feta malbé, les restes d'un canyís i mitja dotzena 
involuntària de caragols bovers.


Emili Manzano, Pinyols d'aubercoc.
L'Avenç, 2007.