dijous, 11 de novembre de 2010

Diluït

A la Tate Gallery

Naixents       les brumes
cels diluïts dintre el líquid dels ocres
coures de sang    musical     personatges
or de silencis
Amb tu
sempre       vell i nou Turner


Felícia Fuster, Passarel·les.
Felícia Fuster, obra poètica (1984-2001).
A cura de Lluïsa Julià.
Editorial Proa, 2010.