dijous, 24 de març de 2011

Diva

A la meitat de la representació la diva
s'adreça a una llotja i diu "Volen callar!"
a dues senyores que s'intercanvien lloances
sobre els vestits respectius.

Joan Brossa, Passat festes (1993-1995)
Editorial Empúries, 2000.