dimecres, 18 de maig de 2011

Realitat

"No hi ha cap excusa 
per embellir la realitat"

Gay Talese, periodista.
La Vanguardia, 17/5/2011