dijous, 23 de juny de 2011

Gambes

(...)
El que poca gent sap de debò és que les creacions literàries catalanes estan totalment 
a l’alçada de les creacions plàstiques. Josep Pla no és un escriptor amb menys virtuts 
que les que Joan Miró té com a pintor. Josep Carner no té una obra menys excel·lent, 
en el món de les lletres, que l’obra d’Antoni Gaudí en el món de l’arquitectura. 
Però això costa una mica més de veure, perquè els llibres tenen aquest problema, 
que s’han de llegir.

Toni SalaILC (fragment).
20 de juny de 2011.