dijous, 9 de juny de 2011

Tusculanes

“A parer meu, convé aplicar a la vida aquella llei que observen 
els grecs en els banquets: “O beu o vés-te’n”. I amb raó: perquè 
o s’ha de fruir igualment que els altres del plaer de la beguda, 
o anar-se’n abans, per a no trobar-se serè enmig del tumult 
de gent avinada. Igualment amb les injúries de la fortuna: 
si no les pots suportar, deixa-les fugint-ne. 
Això és el que diu Epicur, i Hierònim ho repeteix mot per mot.”

CiceróTusculanes, Col·lecció Fundació Bernat Metge, 
vol. III i últim: llibre V 
Traducció: Eduard Valentí