dilluns, 21 de novembre de 2011

Militants

¿Per què hi ha socialistes que no són
militants i, en canvi, no tots els qui
són del partit són socialistes?

Cada peix local és susceptible de ser
ell i el Peix gros universal. O bé el Peix
gros universal està contingut en cada
peix particular.

Joan Brossa, Del llibre del pensament.
Passat festes (1993-1995).
Edicions 62 · Empúries, 2000.

Marc Vicens, 2011.