dimecres, 30 de novembre de 2011

Primera aviadora (Mari Pepa Colomer)

(...)
No em diguin que no és fascinant: Maria Antònia Freixes
i Mari Pepa Colomer, Mercè Rodoreda, Armand Obiols
i Josep Canudas, Picasso i Mateu Fernández de Soto.
Són petites històries que han fet la història d'aquest país,
on des de fa una temporada hi ha gent que només pensa
en criptes gòtiques, misteris de templers i nazis emboscats.
És ben trist.

Julià Guillamón, Pepito del nas. (fragment)
La Vanguardia, 24-11-2011.

Marc Vicens, 2011