dijous, 17 de novembre de 2011

Sobre la malenconia

“Es promou que estiguem sempre amb el mateix humor, 
però un humor constant no produeix res. El que produeix el so és la vibració”.
Jean Clair

“La felicitat d’estar trist”
Víctor Hugo

“Voldria distingir entre melanconia i depressió –depressió del tipus que fa 
impossible la feina o l’amor. La malenconia dóna un color fosc i aquós a tot
el que un fa mentre duri, però no és incapacitant”
J.M. Coetzee

Josep Massot, Malenconia (Lars von Trier). El retorn d’un mite cultural. 
La Vanguardia. 16/11/2011.

Tinta xinesa sobre paper d'arròs. MarcVicens, 2011