dimecres, 9 de novembre de 2011

Temps morts

1.1.99
Serveixen d'alguna cosa aquestes setmanes a Segu
amb la impressió que no passa res a la meva pintura?...
Sí, més tard, fins i tot anys més tard. És precisament
aquí, en aquest temps morts, que s'esclareix l'essencial.
Sembla estúpid, però és així, només
que hauria de saber escriure-ho d'una altra manera.

Miquel Barceló, Quaderns d'Àfrica.
Galaxia Gutemberg, Cercle de lectors, 2003.