dijous, 16 de febrer de 2012

Amagar o ensenyar

Fa deu anys, a Portugal, penjava les meves pintures
–teles de 3 metres sense bastidors– al balcó, com a
banderes. Ara, aquí, les amago al fons del pati, en baguls
o sota les pedres, de les mirades i dels tèrmits.

Miquel Barceló, Mali, 13-XII-1994.
Quaderns d'Àfrica, Galaxia Gutenberg-Cercle de Lectors.