dimarts, 21 de febrer de 2012

Col·leccionar

L'home és un animal col·leccionista; i cregui que
aquesta veritat, per més que exhali certa flaire humorística,
no redunda pas en desprestigi de la nostra espècie. El col·leccionista
es proposa omplir les exigències d'un patró ideal amb objectes sensibles
que hi corresponguin. Ve-li aquí un desideràtum que no pot néixer
més que d'un esperit finament dotat del sentit d'harmonia.

Joaquim Ruyra, Narracions.
Pròleg de Toni Sala.
La butxaca, Edicions 62, 2011.