dijous, 18 de setembre de 2014

Passes

E N C A R N A C I Ó

Rusc de finestres, la façana
canvia tot d'una i s'encarna
amb el pas d'ella per la cambra.
Segons només, sis o set passes.
el gratacel es fa paraula,
fragment d'un himne, d'un missatge.
El nom es mostra i ja s'amaga.
El món només dura un instant.

Jaume Subirana, Una pedra sura.
Edicions 62, 2011.

Marc Vicens, 2014.