dijous, 22 de gener de 2015

Premis (i IV)

"El que els havia mantingut separats, allò que havia restringit
els seus cossos abans, ara havia desaparegut. Si la terra girava, ara va vacil·lar, si el vent bufava, va esperar. 
Mans van trobar carn; carn, carn"

Richard Flanagan


Candidat als premis Bad Sex Awards de la Literary Rewiew
que premia les pitjors escenes de sexe en novel·la.

Marc Vicens, 2015.