dilluns, 19 de gener de 2015

Premis

"El seu pèl púbic estava tan
humit com una selva tropical"

Haruki Murakami

Candidat als premis Bad Sex Awards de la Literary Rewiew
que premia les pitjors escenes de sexe en novel·la.

Marc Vicens, 2015.