dilluns, 9 de febrer de 2015

Borrós

En les pel·lícules ens hem de valdre de la memòria
visual, i el buit de les paraules fa que el record
sigui horrorós.

Josep M. de Sagarrra, L'ànima de les coses.
Quaderns Crema, 2001.

Marc Vicens, 2010.