dijous, 26 de febrer de 2015

Guisat

Totes les possibilitats d'un guisat provenen del temps que ha passat
sobre el foc. No hi ha res escrit sobre aquest fet. Cada guisat és un
món. El fet requereix paciència i observació i, en definitiva, una
mica d'amor, perquè l'amor i la paciència són inseparables.

Josep Pla, El que hem menjat.
Edicions Destino, 1972.

Marc Vicens, 2013.