dilluns, 23 de febrer de 2015

Matemàtiques

Havent estat sempre partidari de la cuina senzilla, neta i clara, bona
però saludable, em permetria de donar-los un petit consell: no mengin,
en aquest país, sardines fresques abans de la segona quinzena d'abril.
Quan aquest peix passa per aquestes costes entra en procés de maduració
que coincideix amb la data que acabem de donar. No agafin, si els plau,
aquesta data en un sentit precís i matemàtic. La vida no té res a veure
amb la matemàtica.

Josep Pla, El que hem menjat.
Edicions Destino, 1972.

Marc Vicens, 2013.