dimecres, 11 de març de 2015

Temps morts

1.1.99

Serveixen d'alguna cosa aquestes setmanes a Segu
amb la impressió que no passa res a la meva pintura?...
Sí, més tard, fins i tot anys més tard. És precisament
aquí, en aquests temps morts, que s'esclareix l'essencial.

Miquel Barceló, Quaderns d'Àfrica.
Galàxia Gutenberg, Cercle de Lectors, 2004.

Marc Vicens, 2015.