dilluns, 20 de juliol de 2015

Desenfoc

Tota l'estructura de l'idioma, l'ordre sintàctic de les diferents
parts, la puntuació, les conjuncions i, en definitiva, fins i tot
els noms de les coses corrents, tot estava embolcallat per
una boira impenetrable.

W. G. Sebald, Austerlitz.

Marc Vicens, 2015.