dilluns, 28 de setembre de 2015

Cortines penjades

Hermós llesca el pa i posa una enorme plata de peix sobre
el quarter de popa. Les arruixa amb oli i vinagre abundantment.
Com que el ventet té tendència a cedir, amarrem el timó i ens
posem a menjar com si fóssim a la fonda. El meu company
agafa el cap del peix amb els dits d'una mà i la cua amb els 
dits de l'altra i menja les sardines com si toqués l'ocarina.

Josep Pla, Cinc històries del mar.
Ediciones Destino, 1991.

Disseny cartell: Nuri Salinas