dijous, 22 d’octubre de 2015

Donar la volta

Els homes (diu una antiga sentència grega) s'anguniegen per les opinions que
tenen de les coses, no per les coses mateixes. (...)
Si allò que anomenem mal i turment no és ni mal ni turment en si mateix,
sinó que, contràriament, és la nostra imaginació la que els atribueix aquesta
qualitat, és a les nostres mans la possibilitat de canviar-la.

Michel de Montaigne, Assaigs (Llibre primer).
Traducció de Vicent Alonso.
Editorial Proa, 2006.

Marc Vicens, 2015.