dijous, 2 de setembre de 2010

Russos

–Nosaltres, que no som gent qualsevol, ens apassionem per tots els problemes
sense resoldre. Generalment, sobre l'amor hom n'escriu poemes, s'adorna l'amor
amb roses i rossinyols, però nosaltres els russos adornem l'amor amb aquestes
qüestions fatídiques i, a més, triem les que són més poc interessants. Quan encara
era estudiant a Moscou, jo tenia una amiga, una dama deliciosa que, mentre 
l'agombolava amb els braços, ella sempre pensava en la quantitat que jo li passaria
aquell mes o què valia llavors una lliura de vedella. 


Anton P. Txekhov, De l'amor i altres contes.
Traducció de Maria Antònia Oliver i Ricard San Vicente.
Edicions 62, 1998.