dilluns, 15 de novembre de 2010

Prohibir

"Aquesta  és la meva tesis d'avui: que hi ha coses que no està
bé llegir ni escriure. Per dir-ho d'una altra manera: crec de debó
que l'artista arrisca molt entrant en llocs prohibits: en concret,
s'arrisca ell mateix; potser ho arrisca tot. I ho crec de debó perquè
també crec que els llocs prohibits són llocs prohibits. El soterrani
on van penjar els conspiradors del juliol de 1944 n'és un. No crec
que cap de nosaltres hi hagi d'entrar. No crec que el senyor West
hi hagi d'anar; i si malgrat tot vol anar-hi, crec que no l'hem de
seguir. Ben el contrari: crec que s'haurien de posar barrots a l'entrada
del soterrani, amb una placa de bronze commemorativa que digués
"Aquí van morir..." seguit de la llista dels morts i les dates, i prou.

J.M. Coetzee, Elisabeth Costello.
Traducció d'Albert Nolla.
Editorial Empúries, 2004.